Aurkezpena Jarduera Kalitatea I+G+B Erreferentziak Argitalpenak

Genelek Sistemek sektore energetikoan erreferentzia bezala finkatu da, 400 instalazio baino gehiagorekin. Hauetan 800 gas eta diesel motor baino gehiago kontrolatzen direlarik, 500 eta 6.000kW bitarteko potentzietan, guztira 800 MW potentzia kontrolpean sektore desberdinetan.

     
Oleicol lohien murriztapen instalazioarentzako kontrol eta monitorizazio sitema, gasa naturaleko 3 motor eta 24,9MWko potentziaren bitartez, Puente del Obispon(Jaenen) instalatutakoak.   Automatizazio, kontrol eta monitorizazio sistema, Consorcio de Aguas de Galindorako Kogerenazio instalazioarentzako.   Kontrol eta monitorizazio sistema, 33MWe potentziko trigenerazioarentzako Barajeseko Nazioarteko Aeroportuko T4 terminale berriarentzako.   Casbas Zeramika Kogenerazio instalazioarentzako kontrol eta monitorizazio sistema.
     
Inquitex, Zuntz Sintetikoen fabrikan (Andoain) 10MWko gas motorrekin ziklo konbinatuan trigenerazio instalazioarentzako kontrol eta monitorizazio sistema.   Andaluziako Olextra eta Extragol Olibari Industrietan, lohien lehortzea ziko konbinatuko kogenerazio instalazioetan,(13,6 + 3,97MWe) eta balaunaldi elektrikoa biomasan oinarriturik (9,15 MW).   Puente Genilen (Córdoba) olibari insdustrietako produktuen tratamendu eta murriztapenentzako, kontrol eta monitorizazio sistema, ziklo konbinatuko kogenerazio instalazioetan eta balaunaldi elektrikoa biomasan oinarriturik.   Alcanen, 5,6MW gas turbina bat duen kogenerazio instalazioarentzako kontrol eta monitorizazio sistema.
     
Santo Domingoko metroan (República Dominicana) emergentziarako, 2MW potentziko Cumminseko 9 talde elektrogenoen kontrol eta sinkronismo koadroak.   Palazuelos de Eresmasen, Dyc Distilategian (Segovia) 13MWko gas motorreko kogenerazio instalzioaren kontrol eta monitorizazio sistema.   Valle de Escombrerasen Moyres Soja eta Moyresa Girasol instalazioetan(Cartaegena) 9,9 MWko kogenerazioan kontrol eta monitorizazio sistema.   Enaten, Cavlo Papeleran (Huesca), 5MW potentziko Rolls-Royce motor bateko kogenerazio instalazioarentzako kontrol eta monitorizazio sistema.
     

Finaltair, 9 MW-ko Biomasazko zentral termikoa duen hondakinen errausketarako instalakuntzaren control eta monitorizazio sistema. Instalakuntza Caterpillar gasezko motor batekin osatzen da, non bere bero hondakina aprobetxatzen dena, Ziklo Rankinen eraginkortasuna handitzeko.

 

El Pozo (Badajoz) elikadura fabrikak, 4MW potentziko gas motoreekin duen kogenerazio instalazioaren kontrol eta monitorizazio sistema.

 

Compañía Energética Las Villas-eko 25MW-ko gas turbinadun kogenerazioren bidez alperujoaren lohia murriztu eta tratatzeko instalakuntzaren kontrol eta monitorizazio sistema.

 

Equipamiento Cultural del Solar de Caballeria (Burgos)- eko eraikuntzentzako energi termiko eta elektrikoa sortzeko zentralararen kontrol sistema.

     

Tudelako Ciudad Agroalimentariako District Heating & Cooling Singular instalazioaren kontrol eta monitorizazio sistema.

 

Viscofan (Nafarroa) bilgarri artifizialen fabrikako kogenerazio instalakuntzaren anpliaziorako, 8MW bi gasezko motor berrirekin, kontrol eta monitorizazio sistema.

 

Kontrol eta konmutazio sistemak Itelazpiren (Euskadi) komunikazio zentroetarako eta instalazio guztientzat hurrutiko monitorizazioa.

 

Linaresko (Jaén) Konplexu Industrialeko 25MWko kogenerazio bidez lohien murriztapen tratamendurako plantarentzat, 15MWko biomasa galdararekin energia sortzeko plantarentzat, eta oliba-olioaren errepasoaren fabrikarentzat, kontrol eta monitorizazio sistemak.

     

Jumsal, S.A. gatz ekoizpen eta komerzializazio fabrikan, 1MW gas naturaleko Caterpillar motor batekin duen kogenerazio plantarako, kontrol eta monitorizazio sistema

  Monzoneko (Huesca) Inquevap, Kontrol, protekzio eta sinkronismo sistema, 3 motor zahar aldatzeko, 12000kWe dituzten MWM 3 motor berriren ordez.  

Grupo Palacios elikadura produktuen fabrika baterako, fabriAmpliación de la planta de trigeneración de Albelda, S.A., para la producción de electricidad, vapor, agua caliente y amoniaco frío para una fábrica de productos de alimentación del Grupo Palacios.

 

Sistema de control y monitorización para grupos generadores en servicio en emergencia y paralelo con la red para transferencia de carga de grupos a red sin cero de tensión en el Aeropuerto de Vigo.

GENELEK SISTEMAS, S.L. Pol. Ind. A.D.U. 21, Plaza Urola s/n 20750 Zumaia, Gipuzkoa;
GPS: +43 17' 35.14", -2 14' 56.88"

Tel. 943 14 33 11
Fax. 943 14 33 12

www.genelek.com
e-mail:genelek@genelek.com

GENELEK SISTEMAS 2014